OROLIG/MILJÖOMBYTE

Magnesium behövs för skelettets uppbyggnad och för nerv- och muskelfunktionerna. Det hjälper till att aktivera de enzymer som behövs för att cellerna ska fungera. 
Magnesium anses vara en anti-stress mineral eftersom tillräckligt intag minskar frisättningen av stresshormoner. 
Hästar med marginella magnesium förråd reagerar kraftigare på varje tillkommande stressfaktor med t ex minskad aptit, muskelstelhet eller ökad nervositet, eftersom det fysiologiska behovet bara temporärt kan tillgodoses av kroppens reserver. 
Nervositet och dåligt tillvaratagande av foder kan ha negativ inverkan på hästens prestationsförmåga. 

    20
    Loading
    This field is required.
    This field is required.
    Top