OROLIG/MILJÖOMBYTE

Magnesium behövs för skelettets uppbyggnad och för nerv- och muskelfunktionerna. Det hjälper till att aktivera de enzymer som behövs för att cellerna ska fungera. 
Magnesium anses vara en anti-stress mineral eftersom tillräckligt intag minskar frisättningen av stresshormoner. 
Hästar med marginella magnesium förråd reagerar kraftigare på varje tillkommande stressfaktor med t ex minskad aptit, muskelstelhet eller ökad nervositet, eftersom det fysiologiska behovet bara temporärt kan tillgodoses av kroppens reserver. 
Nervositet och dåligt tillvaratagande av foder kan ha negativ inverkan på hästens prestationsförmåga. 

 • BETAMAG forte
 • EQUILISER
  20
  Loading
  This field is required.
  This field is required.
  Top