RÖRELSE/BELASTNING

Så fort en häst är född, antingen den ska bli en topphäst eller ridhäst, måste den få röra sig dagligen. Fullt friska hästar kan då och då drabbas av ledproblem, därför att ledbrosket inte genomströmmas av blod förmår kroppen bara tillföra näring långsamt och ofta otillfredsställande. 
Hästens leder är ständigt utsatta för belastning. På grund av detta finns i varje led en vattenhaltig ledvätska, som svarar för elasticiteten i lederna. Med åren bildas i kroppen färre vattenbindande proteiner (glukosaminoglykan), vilket sänker vattenhalten i ledbrosket avsevärt, så att ledvätskan utnyttjas mer och mer. 
Ledsystemet (bindväven, ledbrosket, kapseln samt ledvätskan), senor och ligament är ett samverkande och känsligt system, som har stora krav på att rätt näringsämnen finns tillgängliga för att om möjligt bibehålla en funktionell rörelseapparat. Viktiga faktorer som ställer större krav på detta är t ex stigande ålder och hård belastning. 

 • ARTPHYTON
 • FLEXADIN
  23
  Loading
  This field is required.
  This field is required.
  Top