SPÅRÄMNENSKONCENTRAT

Spårämnen spelar en viktig roll i många kroppsfunktioner. Järn och koppar är två av de viktigaste spårämnena, som det dessvärre ofta finns för lite av i det dagliga fodret. Järn och koppar har betydelse för så väl immunförsvaret som bildandet av hemoglobin och röda blodkroppar.

    7
    Loading
    This field is required.
    This field is required.
    Top