Om Equistro

EQUISTRO – Det bästa för din häst 

EQUISTRO är från början ett tyskt tillskottsfodersortiment framtaget för att kunna tillgodose alla typer av hästar, inom alla verksamhetsområden (sport, avel, fritid) med det rätta tillskottet grundat på varje hästs specifika behov. 

EQUISTRO har funnits i Sverige sedan 1985, och är ett välbeprövat och tillförlitligt tillskottsfoder med mycket god renommé. 

Sedan 2001 ingår EQUISTRO i det fransk veterinärmedicinska företaget Vetoquinól, som i huvudsak tillverkar veterinärmedicinska preparat, kända över hela världen. 
Vetoquinól ställer extremt höga krav på god råvaru- och tillverkningskvalité.  

EQUISTRO är ett tillskottsfoder av högsta kvalité och effekt.


EQUISTRO finns idag representerade i 30 länder, och säljs företrädesvis av veterinärer. Produkterna håller sådan kvalité att de många gånger väljs som första alternativ, då hästen kan fortsätta sin ordinarie aktivitet p.g.a. det doping- och karensfria sortimentet. 

Produkterna kombineras utifrån hästens individuella behov, och garanterar så att inga brister i försörjningen föreligger. 

EQUISTRO delas in i följande behovsområden: 
- Bas behov 
- Tävlingsbehov 
- Avels behov 

EQUISTRO är officiella tillskottsfoderleverantörer till hela det tyska landslaget alla discipliner. 

Välkommen till oss på EQUISTRO Sweden AB! 

Malin Andersson och Jein Falk 

Besök gärna
 http://www.equistro.com/

Top