ARTPHYTON

ARTPHYTON

ARTPHYTON är ett pelleterat tillskottsfoder avsett att understödja en optimal ledfunktion hos hästar.

ARTPHYTON innehåller utvalda växter såsom djävulsklo, svartvinbär, vide, åkerfräken (en särskilt rik kiselkälla) i kombination med glukosamin.

ANVÄNDNING: ARTPHYTON rekommenderas till hästar och särskilt äldre hästar för att bibehålla en sund ledfunktion.

Sammansättning: Johannesbrödskidor, Kornmjöl, Lucernmjöl, Sackaros, Djävulsklo (Harpagophytum procumbens) 6%, Horsetail (åkerfräken) 6%, Svartvinbär (Ribes nigrum) 3%, Vitpil (Salix alba) 3%, Erigeron canadensis (Kanadabinka), Bryggerijäst, Glukosamin HCl 2,5%.


Innehållsförteckning: Växttråd 12,5%, Råprotein 10,7%, Råaska 7%, Fukt 7%, Aska olöslig i HCl 3%, Fett 1,9%, Natrium 0,2%.

Utfodringsanvisning: Hästar (500 kg): 100 g till 150g dagligen så länge behov finns. Bör användas i perioder om minst 10 dagar i följd och kan med fördel upprepas månadsvis.  Skall blandas med foder.

4.500 g

Vetoquinol stöttar en ren sport och hänvisar till nationella och internationella bestämmelser vid tävlingsdeltagande. Förvaras hygieniskt och svalt, ej i direkt solljus.
Utgångsdatum och batchnummer: Se burkens undersida. Enbart åt djur. Förvaras utom räckhåll för barn.


Denna produkt innehåller Djävulsklo. Produkten har karenstid och skall ej ges direkt innan tävling, enligt gällande tävlingsreglemente.

47
Loading
This field is required.
This field is required.
Top